Phim tài liệu về Tàu Maglev Thượng Hải (VTV5 - 03/11/2019)