VIỆN NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm thương mại V+ Hòa Bình, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +(84 24) 3936 8627

Email: vienpdi@gmail.com

Điện thoại
 +(84 24) 3936 8627