top of page

VIỆN NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Tầng 8, 30 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +(84 24) 3936 8627

Email: events@pdi-vn.org

Theo dõi chúng tôi tại:

  • Facebook
  • LinkedIn
Điện thoại:  +84 24 3936 8627

Thanks for submitting!

bottom of page