NEWS

21-10-2019

Hai nguồn năng lượng rẻ nhất ở hầu hết thế giới: Điện mặt trời và điện gió

Điện mặt trời và điện gió trong đất liền đã trở thành các nguồn năng lượng rẻ nhất đối với ít nhất hai phần ba dân số thế giới, đe doạ trực tiếp đến hai ngành nhiên liệu hoá thạch: than đá và khí đốt tự nhiên. [...]

NEWS

24-10-2019

Tại sao Hoa Kỳ đang chuyển hướng sang tái chế Robot

Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ và các quốc gia giàu có khác đã phụ thuộc vào Trung Quốc để mua và xử lý gần một nửa lượng rác thải nhựa trên thế giới. [...]