NEWS

Hai nguồn năng lượng rẻ nhất ở hầu hết thế giới: Điện mặt trời và điện gió

Điện mặt trời và điện gió trong đất liền đã trở thành các nguồn năng lượng rẻ nhất đối với ít nhất hai phần ba dân số thế giới, đe doạ trực tiếp đến hai ngành nhiên liệu hoá thạch: than đá và khí đốt tự nhiên. [...]