top of page
1i8a1681-jcya-1488431141373.jpg
mr D.jpg

Ông Đặng Huy Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (“MPI”), nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (“SME”) Việt Nam .


Ông đã có gần 40 năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động quốc tế, phát biểu tại nhiều sự kiện quốc tế cấp cao bao gồm Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Ông là có đóng góp lớn trong việc xây dựng luật pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và tương lai thịnh vượng của Việt Nam bao gồm khu vực công và tư nhân, phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ông đã đóng vai trò nòng cốt trong việc tư vấn cho lãnh đạo cấp cao của Việt Nam về các vấn đề có cấp quốc gia và quốc tế nhằm hỗ trợ sự phát triển kinh tế, khi mà Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ASEAN và cộng đồng quốc tế. Trong suốt sự nghiệp xuất sắc của mình, ông Đông đã phát triển và phát triển mạng lưới đặc biệt trên lĩnh vực chính trị và kinh doanh.

 

Ông Đông luôn là người tích cực đề xướng sự phát triển bền vững và hiểu rõ những lợi ích của việc quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế mạnh mẽ. Ông có tầm nhìn rõ ràng và tập trung chính vào các mảng cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và môi trường. Trên những thành tựu đạt được trong suốt sự nghiệp của mình, cũng như sự đóng góp của ông cho một loạt các sáng kiến, trong đó có dự án Đấu nối 3200 MW điện khí LNG tại Bạc Liêu, ông đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu bổ nhiệm làm Cố vấn Xúc tiến Kinh tế và Đầu tư. Ông là Chủ tịch Viện Quy hoạch & Phát triển Việt Nam (“PDI”) đảm nhận các chương trình nghiên cứu chung và đưa ra khuyến nghị cùng với các dịch vụ tư vấn, chủ yếu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, phát triển bền vững, đầu tư và quy hoạch. Ông Đông có bằng thạc sĩ về Quản lý công.


Hồ sơ của ông Đông trên Website Bộ Quy hoạch và Đầu tư (MPI)

Lí lịch trên trang chủ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

bottom of page