top of page
Dubai City View

Viện Quy hoạch và Phát triển (PDI) thực hiện các chương trình nghiên cứu chung và cung cấp tư vấn cùng với các dịch vụ tư vấn, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, bền vững, đầu tư và quy hoạch. Đội ngũ cố vấn của chúng tôi quy tụ từ các nguồn nhân tài trong nước và quốc tế và bao gồm một số chuyên gia được đánh giá cao nhất trong các lĩnh vực của họ. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết các vấn đề mang ý nghĩa quốc gia và quốc tế, đặc biệt là khi nền kinh tế phát triển, Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và cộng đồng quốc tế.


 

Viện Quy hoạch và Phát triển là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được quốc tế đánh giá cao.

33.jpg

Đối tác

bottom of page